Ilmastonmuutosagentit -Peli, joka voimaannuttaa nuoria toimimaan ilmastonmuutoksessa

Idea ilmastonmuutosagentit-peliin lähti liikkeelle seuraamastamme keskustelusta nuorten huolesta ilmastonmuutosta kohtaan. Tammikuussa 2018 saimme idean fasilitoidusta työpajasta kouluikäisille.  Tavoitteenamme oli antaa koululaisille oikeanlaista tietoutta ilmastonmuutoksesta sekä antaa heille mahdollisuus käsitellä aihetta ja miettiä keinoja sekä vaikuttamismahdollisuuksia oman tulevaisuutensa parantamiseen. Oikeanlaisen faktan tarjoamisen ohella, halusimme käyttää nimenomaan fasilitoinnin menetelmiä, sillä itse oivallettu keino sisäistetään paremmin kuin ylhäältä annettu.

Mm. tämä artikkeli herätteli meitä toimimaan. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/pitaisiko-koulussa-puhua-ilmastoskeptikoista-ymparistokasvatus-hammentaa-opettajia

Löysimme yhteistyökoulun Tyrnävän Kuulammen koulusta, jonka maantiedon opettajat ottivat ehdotuksemme työpajapäivästä innokkaina vastaan. Tapaamisessa opettajien kanssa asetimme yhteisen tavoitteen työpajalle: Nuorien voimaannuttaminen ilmastonmuutoksessa. Siinä vasta haaste! Tavoite syntyi suoraan siitä, miten opettajat olivat itse huolestuneita nuorien kokemasta ahdistuneisuudesta ja voimattomuudesta, jota ilmastonmuutos jo yläkouluikäisissä aiheuttaa. Opettajien mukaan ilmastonmuutoksen monimutkaisuus sekä ristiriitaiset, hajanaiset tiedot eri medioissa vaikuttavat nuorten huoleen. Kohderyhmäksi valikoitiin seitsemäsluokkalaiset, jotka käsittelevät aihetta juuri maantiedon tunneilla. Opettajat antoivat meille hyvät lähtökohtatiedot koulussa käsiteltävistä asioista ja nostivat esille toiveen pelillisyydestä, jonka avulla teini-ikäiset saataisiin innostumaan asiasta vielä kevään viimeisinä koulupäivinäkin.  Näistä lähtökohdista aloitimme työpajan suunnittelun.

Meillä oli suunnittelun apuna seitsemäsluokkalaisten maantiedon kirja, joka yllätykseksemme on varsin kattava ja ajantasainen. Nuoret saavat koulunpenkiltä ja jo ”äidinmaidossa” huomattavasti enemmän tietoutta ilmastonmuutoksesta kuin heidän vanhemmillaan tai vielä vanhemmalla polvella on käsitystäkään. Suosittelenkin kaikkia vilkaisemaan lastenne ja lastenlastenne koulukirjoja! Olimme varmoja, että oppilaat ovat tietojensa pohjalta kykeneviä käsittelemään aihetta syvällisesti ja oivaltamaan keinoja siihen, mitä kaikkea yksittäinen nuori voi tehdä hillitäkseen ilmastonmuutosta ja sopeutuakseen sen tuomiin muutoksiin omassa arjessaan kuin myös globaalisti.

Yläkoululaisten maantiedon kirjassa käsitellään laajasti ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen käyttämistä.
Puhelimen elinkaari kuvasarjana seiskaluokkalaisten maantiedon kirjassa.

Globaalit aiheet lähelle pelin avulla

Globaalin näkökulman tuominen peliin on tärkeää, sillä jokapäiväiset valintamme eivät vaikuta pelkästään meihin, vaan niillä on rajujakin vaikutuksia maailmanlaajuisesti. Valitsimme arkiset toiminta-alueet käsiteltäviksi, niin että nuorien olisi mahdollisimman helppo käsitellä ja sisäistää omien tekojensa vaikutuksia ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Aihepiireiksi valikoituivat kulutus, ruoka, vesi sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tehdäksemme maailmanlaajuisen ulottuvuuden konkreettisemmaksi ”lähetimme” oppilaat ilmastonmuutosagentteina pelin kautta ympäri maailmaa tutustumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tapahtumiin sekä ratkomaan näihin liittyviä ongelmia. Lopuksi kaikki ryhmät kiteyttivät oman viestinsä / neuvonsa vanhemmille, koululle, hallitukselle parin minuutin videopätkään, jonka he kuvasivat omalla puhelimellaan. Tätä viestiä voidaan käsitellä ja käyttää oppimateriaalina muilla oppiaineiden tunneilla, esim. taideaineet, äidinkieli. Työpajan sisällön ja annin eläessä ja kehittyessä omanlaisekseen teokseksi antaa nuorille vielä mahdollisuuden käsitellä kokonaisuutta ja tulla kuulluksi esimerkiksi julkaisemalla työ tai lähettämällä koulun seiskaluokkalaisten yhteinen viesti vaikkapa ympäristöministeriöön.

Lisäsimme pelillisyyttä suunnittelemalla työpajan kilpailuksi osallistuvien luokkien kesken ja tietysti pienillä palkinnoilla. Yksinkertaisuudessaan: se luokka, joka sai eniten hyviä ideoita ja ratkaisuja voitti.

 hyviä ratkaisuja ilamstonmuutoksen hidastamiseen.
Satoa ilmastonmuutosagentit työpajasta. Oppilaat keksivät kymmenniä hyviä toimintatapoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Positiivinen ratkaisuhakuisuus tekee pelistä onnistuneen

Keskityimme siis vahvasti positiiviseen ratkaisuhakuisuuteen murehtimisen ja pelottelun sijaan. Käytimme paljon aikaa esimerkiksi tehtävänannon oikeanlaiseen sanoittamiseen, jotta oppilaat todella innostuisivat ratkomaan tehtäviään ja, että lopputulos olisi halutun kaltainen, eli oppilaita voimaannuttava.  Oli erittäin antoisaa huomata, miten luokka toisensa jälkeen innostui pelistämme – ja miten fiksuja nuoria meillä on kasvamassa! Nekin teinit, jotka ensivaikutelmalla olivat välinpitämättömiä tai hieman nokkavia, kuten teinit vain voivat olla, saivat pilkkeen silmäkulmaansa hyvin pian pelin aloituksessa. Myös opettajat olivat silminnähden tyytyväisiä oppilaiden osallistuvuudesta, pelin sisältöön ja meihinkin fasilitaattoreina. Kontaktiopettajamme (maantiedon opettaja) sanoi ”mielellään suosittelevansa meitä kenelle tahansa, milloin tahansa”.

Tällaista päivää miettiessä, ja sitä suoraa palautetta, jonka oppilaat innokkaalla osallistumisellaan meille antoivat,  voimaantuu itsekin!

Jatkoa seuraa…

Iloksemme saimme Business Finlandin, eli entisen TEKESin innovaatiosetelin pelimme tuotteistamista ja kansainvälistymistä varten.  Meillä on nyt siis mahdollisuus käyttää asiantuntijoiden apua kehittääksemme peliämme muotoon, jota voimme tarjota suuremmille yleisöille niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Etsimme nyt myös sopivia yhteistyökumppaneita tälle tielle!

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/nuoret-ovat-huolestuneita-mutta-toiveikkaita

https://yle.triplet.io/articles/nuorten-huoli-ilmastonmuutoksesta-kasvanut-jyrkasti