Blogi: Johdon vastuullisuushaaste 

Onnistuakseen muutos vaatii johtoryhmän täydellisen sitoutumisen

Aina ennen valmennukseen ryhtymistä haastamme johtoryhmän ajattelemaan ja tarkastelemaan vastuullisuuden merkitystä yrityksen strategiassa tässä hetkessä ja tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtoryhmän sitoutuminen ja aito halu muutokseen ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta vastuullisuuden kehittämisestä saatavat hyödyt voidaan saavuttaa. 

Strateginen toimintakulttuurin muutos, jonka tavoitteena on hyödyn jakaantuminen kaikkien yrityksen sidosryhmien kesken, johtaa parhaimmillaan erilaisten toimijoiden kanssa kehitettyyn uuteen ja parempaan liiketoimintaan. Teollisten ja tiedollisten symbioosien kautta saadaan aikaan tehokkuutta, säästöjä ja innovaatioita.

Henkilöstön itseohjautuvuus on tavoittelemisen arvoista, mutta vaatii avointa yrityskulttuuria 

Henkilöstön mukaan ottaminen muutoksen suunnitteluun valjastaa koko työyhteisön osaamisen ja ideat hyötykäyttöön. Huolella suunnitellut työpajan aiheet, kysymykset ja työmenetelmät tuottavat hyödyllistä ja toimintaan kannustavaa  satoa. Yhdessä mietityt muutokset ja toimenpiteet kannustavat jatkuvaan ideointiin ja parannusehdotusten esittämiseen myös työpajan jälkeen. Fasilitoiduissa työpajoissa suunniteltujen muutosten kokeiluinto on huomattavasti tuntuvampi, kuin suorien, ylempää tulleiden ohjeiden yksinkertainen noudattaminen. Voit lukea lisää osallistavista vastuullisuustyöpajoistamme täältä.

Organisaatiokulttuurin muutos = johtamiskulttuurin muutos

Avoimuus, vapaus, luottamus, tasa-arvo, rohkeus ja arvostus ovat avainsanoja, kun mietitään itseohjautuvuutta tukevan organisaation ominaisuuksia. Jotta itseohjautuvuus pääsee kehittymään, on johdon annettava henkilöstölle vapautta suunnitella ja luottamusta kokeilla uusia käytänteitä. Henkilön tittelillä tai työtehtävällä ei ole merkitystä, sillä hyvät ideat otetaan aina testiin. Organisaation ilmapiirin tulee olla avoin ja rohkaiseva, jotta kuka tahansa uskaltaa esittää ideansa tai muutosehdotuksensa.

Kontrollin keventäminen saattaa aluksi tuntua hankalalta, mutta on hyvä muistaa, että vapaus vaikuttaa omaan työhön saa henkilöstön myös tuntemaan vastuuta tuloksista. Valmiiksi parhaiksi todettuja malleja uusissa tilanteissa harvemmin on ja jokaisen organisaation täytyy löytää toimivimmat käytänteet kokeilun kautta. 

'Tis a lesson you should heed:  
Try, try, try again. 
If at first you don't succeed, 
Try, try, try again.  


Thomas H. Palmer