Miten tullaan Vastuullisuuden mahtiyritykseksi?

Mitä vastuulliset yritykset tekevät toisin?

Yritysvastuuseen sitoutuneet yritykset menestyvät tutkitusti muita paremmin. Mitä ne sitten tekevät toisin? Miten vastuullinen yritys rakentuu ja mitkä ovat olennaisimmat toimenpiteet mihin kannatta panostaa, jos tavoitteena on yrityksesi vastuullisuuden parantaminen? 

Nyt en puhu työ- ja ympäristölainsäädäntöä noudattavista yrityksistä, sillä tottahan tähän porukkaan me kuulumme kaikki. Pelkästään lain mukaan toimimalla et voi saavuttaa erityistä kilpailuetua vaan yrityksesi täytyy aidosti toteuttaa arvojasi ja tavoitella asioita, joihin uskot. 

”Salaisuus on lupausten pitämisessä.”

Vasemmalla kädellä suoritetut ”viherpesut” kääntyvät tänä päivänä suurella todennäköisyydellä yritystäsi vastaan, sillä kun joku nokkela huomaa ettet ole aidosti kiinnostunut maailman parantamisesta ei mene kauaa, kun myrsky alkaa velloa SOME:ssa. Sillä sitähän se on, että haluamme parantaa maailmaa yritystoiminnan kautta tai siitä huolimatta. Se ei ole markkinointia, vaikka vilpittömästi liiketoiminnan vastuullisuutta parantavilla toimilla ja niistä viestimällä saakin tällä hetkellä helposti näkyvyyttä ihan ilmaiseksikin eri medioissa. Salaisuus on lupausten pitämisessä. Ei kuitenkaan kannata huolestua: epäonnistuminen on sallittua kunhan siitä kertoo avoimesti ja jatkaa yrittämistä. 

”..sisällyttävät sosiaalisen, ja ympäristövastuun kehittämisen johdon kannustinjärjestelmään taloudellisen menestyksen lisäksi. ”

Lähtökohtana onnistuneelle kulttuurin muutokselle yrityksesi jokaisella tasolla on ylimmän johdon sitoutuneisuus ja vastuunotto. Vastuullisella toiminnalla kilpailukykyä ja menestystä saavuttaneet Vastuullisuuden mahtiyritykset antavat vastuun myös aineettomien arvojen edistämisestä korkeimmalle johdolle ja sisällyttävät sosiaalisen, ja ympäristövastuun kehittämisen johdon kannustinjärjestelmään taloudellisen menestytksen lisäksi. 

Vastuullisuuden mahtiyritykseksi kehittymisessä yritysvastuukomitean tai tiimin nimittämisestä on ehdoton etu. Vastuullisuuskomitean tehtäviin kuuluvat mm, johdon tukeminen strategian laadinnassa ja toimien tehokkuuden arviointi määräajoin. Lisäksi komitea voi asettaa vastuullisuustavoitteita, vastaa vastuullisuusarvojen jalkauttamisesta päivittäiseen liiketoimintaan, se hakee ja arvioi aktiivisesti uusia yrityksen kasvua kestävästi edistäviä teknologioita ja selvittää yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta ja vaikutusta yritysvastuun tavoitteiden toteutumiseen.

” Vastuullisuuden mahtiyritykset ovat ennakoivia, läpinäkyviä ja ottavat vastuun sidosryhmävuorovaikutuksesta ja sidosryhmäyhteistyön sujuvuudesta.”

Vastuullisuuden kehittämisellä menestyvä yritys tuntee sidosryhmänsä tarpeet ja seuraa ilmapiirin ja tilanteiden muutoksia, laatii sidosryhmävuorovaikuksen käytäntöjä ja kouluttaa johtoa sidosryhmätyöskentelyn saloihin. Vastuullisuuden mahtiyrityksen sidosryhmät tulevat kuulluksi ja saavat palautteensa perille aina johtoryhmälle tai muille avain yksiköille asti. Mahtiyritys jakaa sidosryhmien vuorovaikutusprosessinsa tulokset niin prosessiin osallistuneille, kuin laajemmalle yleisölle. 

Vastuullisuuden mahtiyritykset ovat ennakoivia, läpinäkyviä ja ottavat vastuun sidosryhmävuorovaikutuksesta ja sidosryhmäyhteistyön sujuvuudesta. Ne keskittyvät sidosryhmien tarpeiden ymmärtämiseen, investoivat sidosryhmäjohtamiseen, ja raportoivat sisäisesti ja ulkoisesti sidosryhmäsuhteidensa laadusta ja tilasta. Erityisen sitoutuneita Vastuullisuuden mahtiyritykset ovat henkilöstönsä hyvinvointiin, kehitykseen ja työturvallisuuteen. 

”..menestyvät yritykset kommunikoivat tehokkaasti pitkän tähtäimen lähestymistavastaan..”

Sijoittajat seuraavat aktiivisesti Vastuullisuuden mahtiyritysten kehittymistä ja toimia. Siksipä menestyvät yritykset kommunikoivat tehokkaasti pitkän tähtäimen lähestymistavastaan ja vakuuttavat sijoittajia sijoittamaan heidän osakkeisiinsa. Vastuulliset yritykset houkuttelevat enemmän omistautuneita kuin lyhytaikaisia sijoittajia.   

”Vastuullisuuden mahtiyritykset huomioivat raportoinnissaan vaikutuksensa toimintaympäristöihinsä maailmanlaajuisesti.”

Haastaakseen ja mitatakseen toimiensa tehokkuutta Vastuullisuuden mahtiyritykset käyttävät ulkopuolisen auditoijan palveluita erityisesti silloin kun heillä on käytössään jokin ulkoinen standardi, esimerkiksi ISO-ryhmä tai GRI G3 ohjeistus. Lisäksi mahtiyritykset suorittavat auditointeja toimittajilleen arvioiden heidän ympäristöjohtamistaan, ympäristövaikutuksiin liittyvän datan saatavuutta, ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöystävällisen tuotannon standardeja, sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja oikeuksiin liittyviä standardeja. Vastuullisuuden mahtiyritykset huomioivat raportoinnissaan vaikutuksensa toimintaympäristöihinsä maailmanlaajuisesti.

Kaikkea tätä ei saada aikaan päivässä, tietenkään, mutta päättäväisesti kulttuuria muuttamalla avoimempaan, yhteisöllisempään ja kommunikoivaan suuntaan on mahdollista päästä mahtiryritysten arvostettuun porukkaan. 

Haluatko sinä olla osa Vastuullisuuden mahtiyritystä?

 

Liisa-Maija

 

Lähteenä tälle tekstille käytin tätä loistavaa artikkelia:

Eccles, R.G. & Ioannou, I. & Serafeim, G., The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance (December 23, 2014). Management Science, Volume 60, Issue 11, pp. 2835-2857, February 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1964011 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964011