Kyllä. Vastuulliset yritykset menestyvät paremmin!

Tutkimus: Korkean vastuullisuuden yritykset päihittävät matalan vastuullisuuden yritykset selvästi!

”Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa! Vastuulliset yritykset menestyvät paremmin!” Me rummutamme jatkuvasti vastuullisen yritystoiminnan hyödyistä ja yritämme vakuuttaa yritysmaailmaa ympärillämme vastuullisuusstrategian kannattavuudesta. 

Jotta saamme vähän lihaa luiden päälle ja vielä perusteluja lisäkkeeksi päätin selailla hieman asiaan perehtyneitä tutkimuksia ja jakaa muutaman esimerkin.

Vastuullisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yleisesti toimintaa, joka ei vahingoita ihmisiä tai ympäristöä, mutta parhaimmillaan tuottaa hyötyä sidosryhmilleen ja aktiivisesti keskittyy parantamaan toimintansa ja tuotteidensa elinkaaren sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Eccles, Ioannou, ja Serafeim (2014) tutkivat 180:tä yritystä 18-vuoden ajanjaksolla (v.1993 – v.2010) ja vertasivat ns. korkean vastuullisuuden yrityksiä matalan vastuullisuuden yrityksiin. Tutkimus osoitti seuraavaa:

Korkean vastuullisuuden yritykset päihittävät matalan vastuullisuuden yritykset selvästi niin osakemarkkinoilla kuin kirjanpidollisesti laskettuna. Korkean vastuullisuuden yritykset pärjäsivät verrokkejaan paremmin 11:nä vuotena 18:sta vuodesta. Tämä lisäksi huomattiin vastuullisten yritysten osakkeiden olevan vakaampia.

On siis selvää, että menestyminen (ja osakkaiden vaurastuttaminen) vastuullisuus edellä ei ole pelkästään mahdollista, vaan hyvää liiketoimintaa!

 

Erityisesti vastuullisen yritystoiminnan hyödyt erottuivat B2C sektorin yrityksissä, yrityksissä, joissa yritysten kilpailuvalttina on brändi tai inhimillinen pääoma sekä yrityksissä, jotka hyödyntävät toiminnassaan suuria määriä luonnonvaroja.

On siis selvää, että menestyminen (ja osakkaiden vaurastuttaminen) vastuullisuus edellä ei ole pelkästään mahdollista, vaan hyvää liiketoimintaa!

Finlayson on viime aikoina panostanut vahvasti mm. vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja sidosryhmäsuhteisiin.

 

Yksinkertaisimmillaan vastuullisuuden kehittäminen tuo säästöjä toiminnan ja materiaalivirtojen tehostamisen kautta. GE teki vuonna 2013 300:n miljoonan dollarin säästöt vähentämällä kasvihuonepäästöjään 32% (vuodesta 2004) ja vedenkulutustaan 45% (vuodesta 2006). Wal-Mart taas säästi miltei 11 miljoonaa dollaria tehostamalla logistiikkaansa ja kasvatti tuottojaan viiden vuoden aikana 140 miljoonaa dollaria kierrättämällä käyttämänsä auto- ja ruokaöljyn.

Myös sijoittajat ovat huomanneet vastuullisten yritysten vähäriskisyyden, paremman tuottavuuden ja vakauden. EY:n Global Institutional Investor Survey 2015:n mukaan 59,1% sijoittajista piti yhteiskunnallista raportointia sijoituspäätöksen kannalta olennaisena tai tärkeänä.

Kotimaisena esimerkkinä vielä nostan tähän eilisen uutisen Finlaysonin hurjasta liikevaihdon kasvusta. Finlayson on viime aikoina panostanut vahvasti mm. vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja sidosryhmäsuhteisiin. 

Yritykset, jotka sitoutuvat tiiviiseen dialogiin sidosryhmiensä kanssa ovat paremmassa asemassa reagoimaan markkinoiden, talouden, ympäristön, sääntelyiden sekä sosiaalisiin muutoksiin. Vastuullisuusstrategiaa toteuttavat yritykset minimoivat riskejä, edistävät innovaatioiden syntyä, heillä on kasvava ja uskollinen asiakaskunta ja uskollinen, tehokas ja tuottava henkilöstö. Mutta näistä kirjoitamme myöhemmin lisää.

Vastuullista työpäivää!

/ Liisa-Maija

Lähteet: 

Eccles, R.G. & Ioannou, I. & Serafeim, G., The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance (December 23, 2014). Management Science, Volume 60, Issue 11, pp. 2835-2857, February 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1964011 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964011

Finlayson, Vastuullisuuden tavoiteohjelma 2020, https://www.finlayson.fi/editor_files/Vastuullisuuden%20tavoiteohjelma%202020.pdf

Henry, K., GE Reduces Freshwater Use 45% (April 9, 2015), Environmental Leader Conference 2017, https://www.environmentalleader.com/2015/04/ge-reduces-freshwater-use-45/

Walmart 2015 Global Responsibility Report, https://cdn.corporate.walmart.com/c0/24/2383f0674d27823dcf7083e6fbc6/2015-global-responsibility-report.pdf

Wheelan, T. & Fink, C., The Comprehensive Business Case for Sustainability (October, 21, 2016) Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability